Returhantering

Bakgrund till vår returhantering

Vi värnar alltid om att du som kund ska känna dig trygg i ditt köp av våra produkter. Det gäller i allt det vi säljer och gör och då givetvis även, en väl fungerande returhantering. Vi försöker alltid leverera de produkter du har köpt så snabbt och smidigt som möjligt. Du som kund har säkert mätt och dubbelkollat alla mått, effekter och färger innan köp och så vidare men ibland blir det ändå fel! Därför har vi tagit fram en returpolicy som vi känner fungerar väl och den har följande regler

Vid varureturer gäller följande regler

  1. Returer måste vara godkända av din Highlands Energis säljkontakt/kundtjänst och föraviserade via returformuläret på denna sida. Formuläret skall vara komplett ifyllt och returorsak tydlig specificerad.
  2. Med det returnerade godset bifogas utskrift på nedanstående returformulär, följesedel alternativt faktura.
  3. Returnerat gods skall vara i nyskick (ej brutna förpackningar) och vara väl stuvat/emballerat.
  4. Alla fraktkostnader och övriga kostnader för returen bekostas av avsändaren
  5. Vi kräver för att du ska få returen slutbehandlad att du skickar varan/ varorna med företagsfrakt.
  6. Vid kreditering görs returavdrag om 20% vid ofullständig avisering enligt punkt 1 och 2.
  7. Returavdrag om 50% tillämpas om returen är i sådant skick att den måste gås igenom av Highlands Energis personal (t ex trasiga/brutna/dåligt eller inget emballage).