balansera kraftnätet

Balansera upp kraftnätet, en bra affär för dig!

Att göra Svenska Kraftnät en tjänst och tjäna pengar på det samtidigt, det låter väl nästan för bra för att vara sant, vad är haken? Egentligen finns det ingen hake, du gör en investering som är betald på cirka 2- 2,5 år, sedan är du en vinnare!

Nyckeln: skaffa en bra solcellsanläggning, investera i ordentliga kompatibla batterier och bli den balans som Svenska Kraftverk vill att du ska bli och betalar för!

Med batterier kan du sälja din kapacitet för att hjälpa till att balansera elnätet. Vi säljer tjänster som gör det möjligt.

Varför gör Svenska kraftverk denna satsning, vad ligger bakom?

  1. I Sverige är elnätet baserat på en mycket stabil signal på 50 hertz, vilket innebär att det gör 50 perioder per sekund.
  2. För att vårt elsystem ska vara i balans måste frekvensen i elnätet vara mellan 49,9 Hz och 50,1 Hz, allra helst på 50,0 Hz.
  3. Skulle frekvensen falla under 49,0 Hz kommer vi att få stora störningar i eldistributionen.
  4. Vårt svenska elnät är stort och sårbart och det är en utmaning att upprätthålla 50 Hz
  5. Lösningen är att lagra energi för att kapa topparna, när förbrukningen är som störst
  6. Att bygga upp en tillräckligt stor egen batterikapacitet kostar ofantliga pengar
  7. Lösningen är att lägga ut detta på var och en av oss med solcellsanläggningar och få oss att lagra denna ström åt Svenska Kraftnät i våra batterier
  8. De betalar oss för den ström de använder och vi kan betala vår investering

Batterilager, ditt batterilager

Ett batterilager kan användas till mycket. Du kan använda det för att sänka dina elkostnader genom att ladda dina batterier när elpriserna är låga Med rätt utrustning går det även att klara sig genom strömavbrott på uppemot ett dygn. Rätt utrustning gör att du kan lagra egenproducerad el via solen och kan öka effektuttaget utan att behöva uppgradera din huvudsäkring.

Kan jag sälja min lagrade el direkt till Svenska Kraftnät?

Tyvärr inte, de gör bara affärer med ditt Elbolag där de flesta elbolag har avtal att sälja el till Svenska Kraftnät.

Det finns lösningar

För att balansera upp elnätet krävs avancerad kunskap och utrustning och i dagsläget har bara två aktörer den kompetensen och utrusningen. Idag kan alltså bara två aktörer hjälpa dig (16 januari 2023) nämligen CheckWatt och Varbergs Energi. Dock håller det på att ändras, snart tror vi att det kommer att finnas fler att välja på. Givetvis kommer vi att samarbeta med den vi tycker passar dina syften bäst och det utan att du ska behöva binda dig till just de batterier som de tillhandahåller.

Vilka batterier krävs?

Det viktigaste är att batterierna håller de prestanda som krävs, levereras från en känd leverantör med goda garantivillkor. Den biten tar vi ansvar vi för och för närvarande arbetar vi med en av de större aktörerna i världen nämligen Growatt som med sin senaste batteriserie APX HV täcker dina behov med råge.

Så här går du vidare

Olika anläggningar kräver olika lösningar. Ditt geografiska läge spelar stor roll då det ändrar både kalkyl och möjlighet att komma överens om avtal. Skriv ett mejl till Marcus Scholder så tar han kontakt och berättar mer hur vi kan hjälpa dig, glöm inte att bifoga ditt namn och telefonnummer

Ni når honom på: marcus@highlandshome.se