Karriär

Karriär på Highlands

Highlands är ett företag inom husgeråd energi och förnödenhetssektorn som funnits sedan 1978 och har redan från början försett svenska folket med smarta produkter som har förenklat och förgyllt tillvaron för många nöjda kunder. Highlands består för närvarande av varumärkena

Highlands Energi

Highlands Importören

Highlands International

Var och ett av dessa varumärkena driver var sin webbshop som styrs och marknadsförs på olika sätt beroende på vilken målgrupp respektive varumärke vänder sig till. Vi har under 2021 satsat mycket hårt på miljön, internt gör vi nu en målmedveten satsning på att bli miljösmarta och alltid välja ekologiska alternativ där dessa finns. Externt har vi satsat ännu hårdare på nya miljöprodukter för att ta tillvara och nyttja de resurser som kan utvinnas ur sol, vind och vatten. Där har vi den under februari fräschat upp Highlands Energis webbshop och vi kommer under året att knyta många intressanta avtal vilket kommer att göra att vi kommer att växa.

Just nu har vi inget behov av att nyrekrytera men håll ögonen och öronen öppna, det kan ändras snabbt.