FAQ Solcellsanläggningar

FAQ solceller, solcellspaneler, solcellsanläggningar hemma

Här följer de frågor som vi besvarar flest gånger. Om just din fråga inte finns med här var god kontakta oss så svarar vi på den också.

Fråga: hur fungerar en solpanel? Svar: När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida som genererar ström.

Fråga: Hur mycket kan man spara på att montera en solcellsanläggning hemma? Svar i en solcellsanläggning monterad i mellersta Sverige kan besparingen uppgå till mellan 50-60 % av den totala energiförbrukningen

Fråga: Vad ingår i en solenergianläggning? Svar: solcellspaneler, växelriktare, skenor beslag och genomföringar, kablar och kontaktdon samt eventuell inkopplingsanordning för ert säkerhetsskåp.

Fråga: Vad är en hybridanläggning? En hybridanläggning kan antingen bestå av solcellspaneler eller av en vindkraftsgenerator eller både och som alstrar energi i ett ”eget elsystem”. Med en hybrid solcells/ vindkrafts anläggning kan du ha reservlagring av energi för ditt system i batterier men kan även koppla upp dig dig till det lokala nätets kraftledningar.

Fråga: Vad är en BMS? BMS = Battery Management System, SBS = Smart Battery System)BMS är en smart krets som fungerar som en tankmätare för batteriet eller batterianläggningen.

Fråga: Hur länge håller en solcellsanläggning? Svar: En generellt beräkning är att en livstid för en solcellsanläggning är mellan 25–30 år.

Fråga: Vad krävs för behörighet för att få koppla in en solcellsanläggning? Det är endast elinstallationsföretag med behöriga elektriker som är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar” som får utföra installation av solcellsanläggningar.

Fråga: Behövs tillstånd att montera en solcellsanläggning? Svar: Det är din solcellsleverantör eller behörig elektriker som kontaktar ditt elnätsföretag för att anmäla att du vill ansluta solcellerna till elnätet. Elnätsföretaget meddelar i sin tur de villkor som gäller för just din anslutning.

Fråga: Hur snabbt kan ni leverera en solcellsanläggning? Svar: Vanligtvis lagerför vi alla komponenter varför du kan förvänta dig leverans inom 48 timmar

Fråga: Kan ni utföra montering? Svar: vi har ”egna” auktoriserade, certifierade elektriker som utför våra installationer

Fråga: Var i Sverige utför ni installationer: Hela Sverige är vårt arbetsfält med reservation för otillgänglig geografi. Där kan det krävas speciallösningar

Fråga:Vad är er styrka som leverantör av solcellsanläggningar? Svar: stor erfarenhet då vi sålt solcellslösningar sedan 1993, vår mångsidighet där ni kan hitta både små och stora lösningar för villan, lantbruket, bilen, husvagnen, husbilen och båten