referenser

Referens solcellsanläggning

Abel Milikic bor tillsammans med sin fru och lilla dotter i den oerhört vackra prästgården i Österplana, Hällekis och har nyss installerat en solcellsanläggning. Huset är stort drygt 335 m2, de har elcykel och elbil och funderar på att skaffa sig ytterligare en bil för att klara livspusslet. Den nya bilen blir troligen en elhybrid för att det är miljövänligt men ändå ger en frihet ifall något avbrott skulle hända med energiförsörjningen.

Solcellspaneler på tak prästgården Österplana 1

Vi träffade Abel Milikic för att höra vad han tyckte om sin solcellsanläggning

Abel köpte nyligen en solcellsanläggning av oss och vi hade ett samtal med honom då vi var nyfikna på hur allt hade fungerat och ville veta hur nöjd han var?                            

  • Hej Abel, varför investerade familjen i en solenergianläggning

Familjen förbrukar mycket el, det ligger i tiden sänka förbrukningskostnaderna, troligtvis kommer investeringen att sänka energikostnaden som idag ligger på cirka 22000 sek per år.

  • Vad är det bästa med er anläggning

Att allt är så enkelt, den kräver inget arbete, den är underhållsfri, den bara är och sköter sig själv, tickar och går och allt fungerar

  • Vad är det sämsta med er anläggning

Finns egentligen inget dåligt men det var väldigt svårt att hitta en behörig elektriker för att utföra installation. Efter mycket om och men fick jag tag i 2 elektriker men de kom och gick lite som de ville och eftersom jag själv var upptagen med leverans på mitt eget arbete hade jag inte tid att jaga dem. Därför drog installationen ut längre än vad den hade behövt göra. Så mycket ligger på mig själv, jag önskar att jag hade varit bättre förberedd. Sedan kan ni ta åt er att ni borde lägga upp en tydlig instruktion, en gameplan över hur man gör, en ABC anvisning helt enkelt, det hade underlättat mycket. Om ni åstadkommer en ordentlig instruktion tror jag att ni kommer ha en stor fördel

  • Vet du hur mycket du sparar i minskade utgifter för annan energi?

Nej inte ännu, har inte riktigt koll ännu men jag hade en avstämning i augusti som visade ungefär på plus minus noll. Anläggningen monterades i början av juli 2020 och någon egentlig uppföljning har inte gjorts förrän i augusti. Under tiden har det även tillkommit en elbil som gör att det är lite svårt att jämföra äpplen med äpplen. Ny uppföljning kommer att ske i augusti 2021 för att kunna jämföra en 12 månaders period och dessutom kunna analysera vad överskottet i elproduktion har genererat tillbaka till elnätsdistributören i regionen, Götene Energi. (Highland Energi bedömer med erfarenhet av liknande anläggningar att när det går att jämföra relevant data så bör besparingen ligga på cirka 40 % om solpanelerna är monterade i söderläge och i 45 graders vinkel.)

  • Varför valde du Highlands Energi?

Köpte min anläggning på er anslutna auktionssite, kundkontakten efter det kändes hjälpsam och kunnig, produkterna kändes tillförlitliga och jag upplevde att er kundservice har lyhörda personer som ger god service

  • Hur tror du att du kommer att gå vidare med din energiförsörjning i framtiden

Fortsätta på inslagen linje, lära mig att hantera hela anläggningen och mätverktyg för att få koll på allting. (fortsättning efter bilden)

Solcellspaneler på tak

Solcellspaneler på tak

”Den vackra prästgården i Österplana, Hällekis har fått ett tak av elproducerande solcellspaneler. Arbetet är så snyggt utfört att det nästan förgyller tacket, bra där, ett mycket bra exempel på att det går att kombinera gammalt och nytt!”

  • Något du ångrar

Som jag sa tidigare, att vara bättre förberedd, hade förenklat ifall jag haft en checklista* med alla stegen i detalj, ”det här kan du göra själv, det här måste du ha en elektriker till med rätt behörighet” Då hade jag vetat bättre vad jag hade gett mig in i, hade vetat vad jag skulle ha haft koll på, ”jag är en sådan person som gärna vill ha koll på vad jag kan göra och vad jag behöver hjälp med” avslutar Abel.

*Idag finns en mer komplett lista : Så här gör du / Planering/ Anvisningar/ Checklista: vänligen, klicka på nedanstående knapp