Föranmälan solcellsanläggning med installation

Föranmälan till nätägare, anslutning av solcellsanläggning

I de fall där ni som kund har köpt en anläggning inklusive installering av Highlands Energi så ska du fylla i det här dokumentet. Det fungerar på två sätt:

  1. Dokumentet fungerar som en anmälan till oss och vår installatör att nu är vi i skarpt läge och vi gör allt för att ni som kund ska behandlas så smidigt som möjligt
  2. Ni placeras in i arbetskön allt efter det när ni fullständigt har fyllt i detta dokument korrekt. Ju fullständigare uppgifter vi får, ju snabbare har ni er anläggning på plats och kan börja producera er egen ström! Vår samarbetspartner ”beställer” den anläggningen som vi kommit överens om! (allt måste stå på samma faktura då ni söker bidrag av staten.)

Klicka in på nedanstående knapp för att fylla i och sända iväg dokumentet till vår installatör och samarbetspartner elino