Hur det fungerar

Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning? Hur underhåller man anläggningen på enklast möjliga sätt?

Den här informationen syftar till att överskådligt beskriva hur man enkelt bygger sin egen solcellsanläggning. Vi tar även upp de saker man bör ha i åtanke, både vid uppbyggnad och användning av denna.

Du kan dra vinning av solens stålar för att få el till exempelvis sommarstugan, båten eller husvagnen. Numera är det både enkelt och billigt att installera solpaneler. Genom att använda många energisnåla produkter till exempel lampor med LED-teknik kan solpanelernas möjligheter till strömförsörjning öka ytterligare.
För dig som funderar på att installera, men tvekar för att det låter krångligt, så är det bara att sluta fundera. Det är numera enkelt att installera och det följer med enkla instruktioner om hur man kopplar samt förslag på hur systemet går att utveckla vidare. Skaffa dig en solcellsanläggning och gör det enkelt, miljövänligt och bekvämt för dig.

Med hjälp av en solpanel, batteriregulator och tillexempel ett 12 V-batteri så får du en 12 V elanläggning som fungerar i exempelvis sommarstugan, båten eller husvagnen. Vill du även ha tillgång till 230 V så kompletterar du anläggningen med en växelriktare.

Solpanelen monteras utomhus i söderläge. Batteriregulatorn och batteriet monteras på lämplig plats inomhus eller utomhus, gärna nära förbrukare (växelriktare, lampor, TV m.m.)

Anläggningens storlek beror på hur mycket el som förbrukas och hur ofta. I tillexempel en sommarstuga som används varannan helg kanske det räcker med en solpanel och två batterier. Om sommarstugan däremot används varje helg kanske det behövs två solpaneler och två batterier för att batterierna ska hinna ladda upp sig.

Bra att veta

Solpanel
Det är viktigt att montera solpanelen rätt, utan skuggningar och med maximal vinkel mot solen, d.v.s. mot söder här i norra Europa. Tänk på att även en liten skuggning kan reducera solpanelens effekt. Bästa monteringsvinkel varierar beroende på hur långt norrut solpanelen monteras. Rekommenderad monteringsvinkel i Skandinavien är ca 30-40° på sommarhalvåret och ca 0-20° på vinterhalvåret.

Lämplig monteringsplattas är på tak eller vägg i söderläge. Om solpanelen monteras på en vägg, tänk på att montera den så att inte takfoten skuggar panelen när solen står som högst på himlen.

Batteriregulator
Batteriregulatorns uppgift är att se till att batteriet får rätt laddspänning från solpanelen. En batteriregulator med inbyggd temperaturkompensering bör monteras i samma utrymme som batteriet, eftersom regulatorn kompenserar för att batteriets förmåga att ta åt sig laddning i olika temperaturer. Batteriregulatorn placeras alltså så nära batterierna som möjligt, helst inte längre än 2 meter ifrån. Orsaken till detta är att förhindra spänningsfall som kan medföra att regulatorn/gruppcentralen ger fel laddning till batterierna eftersom de kan bli överladdade. Regulatorn har en avsäkrad utgång till förbrukarna om batteriet börjar bli urladdat (ca 11V).

Batteri
Vi rekommenderar batterier som tål urladdningar framför vanliga startbatterier till bilar. Fritidsbatterier är därför lämpliga. Det finns även speciella solpanelsbatterier som är extra tåliga för djupurladdningar. För bästa livslängd på batterier bör de alltid underhållsladdas, även då den anslutna anläggningen inte används.

För att den kapacitet som du behöver kan du parallellkoppla flera batterier. Det är viktigt att koppla rätt! Var försiktig när du hanterar batterier eftersom de innehåller syra och kan avge stora elektriska strömmar. Tänk på att placera batteriet så att det får ventilation, och att inte kablarna till förbrukarna blir för långa.

Kablar
När det handlar om dimensionerna för kablarna som ska användas finns det en tumregel som säger att man ska överdimensionera kablarna från solpanelerna till batterierna med minst 30% över solpanelens max A (maxström). Detta är för att undvika spänningsfall.

Kom ihåg att de största strömmarna i systemet går mellan batteriet och förbrukarna. Använder man för tunn eller för lång kabel kommer kablarna att ge ett spänningsfall som gör att förbrukarna inte fungerar som de ska, exempel kan vara att en lampa lyser för svagt eller en TV kanske inte startar. I värsta fall kan det uppstå brand. Tänk på att alltid använda så kort och tjock kabel som möjligt. Ju längre kabel du måste använda desto grövre kabel måste du välja.

Säkring
Se till att montera en säkring vid batteriet för att undvika brandrisk vid eventuell kortslutning! Säkringen ska vara anpassad så att den löser ut om anläggningen belastas mer än den är dimensionerad för.

Förbrukare
Tänk på att välja energisnål belysning. Genom att välja energisnål belysning behöver man inte lika stor solanläggning som om man använder traditionella glödlampor.

En större förbrukare (till exempel en TV, växelriktare) ska anslutas så nära batteriet som möjligt. Större förbrukare ska anslutas med separat säkring direkt på batteriet. Mindre förbrukare ansluts enklast till regulatorn. Var noga med att hålla reda på vad apparaterna/lamporna förbrukar som du ansluter till systemet så att det inte blir överbelastat.

Växelriktare
Vissa förbrukare kan inte drivas direkt av 12 V och då är en växelriktare lösningen. Växelriktarens uppgift är att göra om 12 V likström till 230 V växelström. Det finns två varianter av växelriktare, en med fyrkantsvåg (modifierad trappstegssinus) och en med sinusvåg. Den vanligaste och billigaste är den med fyrkantsvåg.

Växelriktaren med fyrkantsvåg kan användas till det mesta, men det kan ibland bli problem med tillexempel cirkulationspumpar, kylar eller frysar. Det är de elektriska motorerna som kan få problem. Även vissa TV-apparater och bärbara datorer kan få problem med fyrkantsvåg. Där kan det behövas en växelriktare med så kallad sinusvåg istället. Denna liknar mer den spänning som finns i våra vanliga uttag i hemmen.

När man mäter på en växelriktare med fyrkantsvåg kan det hända att mätinstrumentet visar för låg spänning vilket är normalt. Är instrumentet inte av så kallas True RMS typ så mäter det fel och hinner inte med fyrkantsvågens växlingar. Viktigt att veta om växelriktare är att de har en så kallad tomgångsförbrukning samt en egen effektförbrukning när den omvandlar 12 V till 230 V, vilket innebär att själva växelriktaren också drar ström.

Underhåll

Solpanelsanläggningen
För att få solpanelsanläggningen att fungera tillfredställande bör man kontrollera kablar och skarvar en gång per år. Detta för att upptäcka och åtgärda eventuella kabelbrott och ärgade skarvar eller kontakter.

Solpanel
För att rengöra solpanelens yta använder man vanligt fönsterputsmedel eller diskmedel och vatten. Frätande eller aggressiva vätskor/medel får inte användas. Rengöring bör göras en gång per år eller oftare vid behov. Detta för att solpanelen ska kunna ge maximal elektrisk energi från den inkommande solenergin.

Batteri
Se till att hålla batteriet så fulladdat som möjligt för att inte förkorta dess livslängd. Kontrollera batterisyranivån regelbundet. Vid lägre temperaturer kan batteriet frysa och gå sönder om det inte är tillräckligt laddat. Följ batteritillverkarens skötselråd! Koppla bort alla förbrukare när de inte används, men se till att batteriet fortfarande är inkopplat till regulatorn och solpanelen. Detta för att batteriet fortfarande ska kunna få underhållsladdning. Lämnas anläggningen under längre tid bör batteriet kopplas bort och förådsförvaras. Batteriet bör då laddas med en vanlig batteriladdare 3-4 gånger per år.

Förbrukning
Anläggningens storlek beror dels på hur långa perioder den ska användas och dels på hur strömkrävande förbrukare den är tänkt att försörja. Tabellen nedan visar uppskattning av förhållandet mellan anläggningens storlek, brukningsperioden och storleken på de förbrukare som används.